Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan LEMSANEG.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan petunjuk pemeriksaan di bidang kepegawaian, anggaran, perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG;
  2. Penyusunan program pengawasan yang meliputi kepegawaian, anggaran, perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG;
  3. Pelaksanaan pengawasan kepegawaian, anggaran, perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi LEMSANEG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/wewenang, dan menyiapkan usulan tindakan terhadap pegawai LEMSANEG yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
  5. Membina kerjasama dan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;